Regulamin

 1 Postanowienia og贸lne

 1. Strona internetowa, dzia艂aj膮ca pod adresem http://melanotan.li/
 2. Strona internetowa jest tylko i wy艂膮cznie strona informacyjn膮.
 3. Kontakt ze stron膮 mo偶liwy jest r贸wnie偶 poprzez formularz kontaktowy znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej: http://melanotan.li/.
 4. Regulamin okre艣la zasady korzystania przez Klient贸w ze Strony Internetowej.
 5. Klient obowi膮zany jest do korzystania ze strony internetowej w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 6. Klienta obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 7. Niniejszy Regulamin oznacza ,偶e jeste艣my stron膮 informacyjn膮.
 8. Prawa autorskie do strony Internetowej oraz zawartych w nim tre艣ci w tym zdj臋膰 nale偶膮 do www.melanotan.li. 呕adna cz臋艣膰 publikacji lub strony nie mo偶e by膰 kopiowana ani przesy艂ana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiuj膮ce i inne, bez uzyskania wcze艣niejszej zgody w艂a艣ciciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

2 Oferta

 1. Oferta Strony Internetowej http://melanotan.li/ nie jest ofert膮 handlow膮 w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego i stanowi zaproszenie do sk艂adania ofert kupna.
 2. Ceny zamieszczone na stronie http://melanotan.li/ s膮 cenami sugerownymi.
 3. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczeg贸lno艣ci wycofywania produkt贸w ze sprzeda偶y lub zmiany cen poszczeg贸lnych produkt贸w.
 4. Klientem Strony mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 lub ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych.
 5. Klient sk艂adaj膮c zam贸wienie na stronie potwierdza zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu, tym samym akceptuj膮c postanowienia w nim zawarte.
 6. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzeda偶y jest moment potwierdzenia przez obs艂ug臋 strony przyj臋cia oferty.
 7.  Melanotan II pod 偶adnym pozorem nie jest lekiem i jako taki nie mo偶e by膰 stosowany.  
 8.  Melanotan II to produkt b臋d膮cy kosmetykiem.

3 Weryfikacja oraz dostawa zam贸wie艅

 1. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji dokonanego zam贸wienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniaj膮cych w膮tpliwo艣膰, co do jego rzetelno艣ci, np. bez podania nr telefonu lub adresu email, pod kt贸rym b臋dzie mo偶liwe potwierdzenie zam贸wienia.
 2. Czas realizacji zam贸wienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysy艂ki do Klienta. Czas realizacji zam贸wienia wynosi od 7 do 15 dni roboczych. Je偶eli czas realizacji okaza艂by si臋 d艂u偶szy, kontaktujemy si臋 przez adres e-mail, aby poinformowa膰 o op贸藕nieniu i potwierdzi膰 dalsz膮 ch臋膰 realizacji zam贸wienia. Prosz臋 uwzgl臋dni膰, i偶 nasi dostawcy nie pracuj膮 7 dni w tygodniu.
 3. Zam贸wienia realizujemy na terenie ca艂ej Polski.
 4. Informacje o towarach dost臋pnych na stronie Internetowej nie mog膮 stanowi膰 podstawy roszcze艅 wobec Przedsi臋biorcy.

4 Ochrona danych osobowych

 1. Firma nasza gwarantuje Pa艅stwu ochron臋 danych osobowych (zgodnie z ustaw膮 „O ochronie danych osobowych” z dn. 29.08.1997 r. ), zar贸wno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroni膮c je przed dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych do tego. Strona nie udost臋pnia 偶adnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezb臋dne s膮 do realizacji zam贸wienia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane s膮 wy艂膮cznie do realizacji zam贸wie艅 oraz pod warunkiem wyra偶enia zgody przez Klienta 鈥 w celu informowania o nowych produktach, us艂ugach oraz promocjach oferowanych przez http://melanotan.li/ i nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom.
 3. Klientowi przys艂uguje prawo do wgl膮du do swoich danych osobowych, ich zmiana b膮d藕 偶膮danie ich usuni臋cia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

5 Postanowienia ko艅cowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, a zw艂aszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 2. Nasza Strona do艂o偶y wszelkich stara艅 aby ewentualne sytuacje sporne by艂y rozwi膮zywane polubownie i na korzy艣膰 Klienta.
 3. W przypadku niemo偶no艣ci osi膮gni臋cia porozumienia sytuacje sporne b臋d膮 rozpatrywane na drodze s膮dowej zgodnie z Kodeksem post臋powania cywilnego.
 4. Regulamin obowi膮zuje od momentu publikacji go na stronie internetowej:

http://melanotan.li/