Regulamin

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa, działająca pod adresem http://melanotan.li/
 2. Strona internetowa jest tylko i wyłącznie strona informacyjną.
 3. Kontakt ze stroną możliwy jest również poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: http://melanotan.li/.
 4. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Niniejszy Regulamin oznacza ,że jesteśmy stroną informacyjną.
 8. Prawa autorskie do strony Internetowej oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do www.melanotan.li. Żadna część publikacji lub strony nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Oferta

 1. Oferta Strony Internetowej http://melanotan.li/ nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
 2. Ceny zamieszczone na stronie http://melanotan.li/ są cenami sugerownymi.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen poszczególnych produktów.
 4. Klientem Strony może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Klient składając zamówienie na stronie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, tym samym akceptując postanowienia w nim zawarte.
 6. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment potwierdzenia przez obsługę strony przyjęcia oferty.
 7.  Melanotan II pod żadnym pozorem nie jest lekiem i jako taki nie może być stosowany.  
 8.  Melanotan II to produkt będący kosmetykiem.

§3 Weryfikacja oraz dostawa zamówień

 1. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do jego rzetelności, np. bez podania nr telefonu lub adresu email, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 15 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się przez adres e-mail, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Proszę uwzględnić, iż nasi dostawcy nie pracują 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia realizujemy na terenie całej Polski.
 4. Informacje o towarach dostępnych na stronie Internetowej nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Przedsiębiorcy.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Firma nasza gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Strona nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez http://melanotan.li/ i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Nasza Strona dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
 3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 4. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji go na stronie internetowej:

http://melanotan.li/